ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ- ΜΑ ΜΠΑΜΠΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΙΑ!

Cyprus Awards

Cyprus State Award for childrens literature

Click here.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ -ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΛΕΩ!

Cyprus Awards

Cyprus State Prize for children’s literature

Click here.

kratiko-vraveio-paid-logot-teras-cy

Awards at Greece

Laudation from the Circle of Greek children’s book

Click here.

epainos-kiklou
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΟΝΕΙΡΩΝ

Cyprus Awards

Cyprus State Award for childrens literature

Click here.

vraveio-paid-log-moec-kleftis-cy