ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ- ΜΑ ΜΠΑΜΠΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΙΑ!

Διακρίσεις στην Κύπρο

Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας

Δείτε εδώ.

Διακρίσεις στην Ελλάδα

Βραβεία Αναγνώστη: Μικρές λίστες βιβλίων για παιδιά

Δείτε εδώ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ -ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΛΕΩ!

Διακρίσεις στην Κύπρο

Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας

Δείτε εδώ.

kratiko-vraveio-paid-logot-teras-cy

Διακρίσεις στην Ελλάδα

Έπαινος Κύκλου Παιδικού Βιβλίου

Δείτε εδώ και εδώ.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΛΕΩ! (Ελλάδα)

Βραχεία Λίστα Διαβάζω

Δείτε εδώ.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ “ΔΙΑΒΑΖΩ” 2012 / ΛΙΣΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΛΕΩ! (Ελλάδα)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΟΝΕΙΡΩΝ

Διακρίσεις στην Κύπρο

Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου

Δείτε εδώ.

vraveio-paid-log-moec-kleftis-cy